Daniel Bochsler/ Даниел Бохслер

ПРЕДСТОИ: Key@SWISS на 14.10.2017 г. в Интер Експо Център
септември 5, 2017
Nicola Schoenenberger/ Никола Шьоненбергер
октомври 4, 2017

Даниел Бохслер е политолог. Това за някои хора звучи леко скучно, но рядко срещаме преподавател в няколко университета (Копенхаген, Цюрих, Будапеща), който да говори редица източноевропейски езици, да познава реалността в нашата част на континента до такава степен, че да я превърне в свой професионален интерес.

Отприщването на гражданската енергия ще е лайтмотивът на тази презентация. А по-просто казано – Даниел ще търси отговора на въпроса – ако „улицата“ е в състояние да променя режими и да сваля правителства, то може ли да се очаква от нея да създава демокрация?

И всичко това ще мине през примери от света, в който живеем – Полша, Египет. Сърбия…

Не забравяйте да се регистрирате за Key@SWISS и да дойдете на 14 октомври в Интер Експо Център! Започваме в 11.00 ч.

Daniel Boschler is a political scientist. For some people, this can sound a little boring, but we rarely meet a professor at several universities (Copenhagen, Zurich, Budapest) who speaks a number of Eastern European languages, and who knows the reality of our part of the continent to the point of turning it into a professional interest .

The unleashing of civil energy will be the core element of this presentation. In short, Daniel will seek the answer to the question – if the „street“ is able to change regimes and bring down governments, can it be expected to create democracy?

And all this will go through examples from the world we live in – Poland, Egypt. Serbia …

Do not forget to register for Key@SWISS and to come on October 14 at Inter Expo Center! We start at 11.00.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress