Nicola Schoenenberger/ Никола Шьоненбергер

Daniel Bochsler/ Даниел Бохслер
октомври 4, 2017
Интервю с Надя Райноне/ Interview with Nadia Rainone
октомври 5, 2017

Никола Шьоненбергер е изключително харизматичен учен, естествоизпитател, ботаник… Донякъде темата за „Устойчиво развитие“ е точно онова, което хората биха очаквали да чуят и може би никой „зелен“ по убеждения и поведение, няма да сгреши.

На Форум Key@SWISS, обаче, на него ще се падне една много интересна задача – да покаже на публиката връзката между една ябълка и доверието, което може да спасява хора, да изгражда общности и да е основа за иновации.

Ако смятате, че устойчивото развитие е само опазване на околната среда, то след неговото слизане от сцената на Key@SWISS със сигурност ще имате много теми за размисъл. Една от тях – трябва ли ви да сте BIO, за да имате вървежен бранд?

За да се регистрирате за участие в Key@SWISS, натиснете тук.

Nikola Schoenenberger is an extremely charismatic scientist, natural scientist, botanist … Somehow the topic of „Sustainable Development“ is exactly what people would expect to hear from him, and perhaps no-one with „eco“ or „green“ behaviour will be misled.

At Key@SWISS, however, he will have a very interesting task – to show to the audience the relation between an apple and the trust that can save people, build communities and be the basis for innovation.

If you think sustainable development is just environmental protection, then for sure after he leaves the stage of Key@SWISS  you will have a lot to reflect on. One of the questions we can make you think of is  – is the BIO sign a prerequisite for a trendy brand?

You can register for participation at Key@SWISS by clicking here

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress