Огнян Гъдуларов: Никога не е късно да тръгнеш по нов път

Вяра Николова
Вяра Николова от Материка
септември 1, 2014
Михаил Стефанов: Креативността
септември 1, 2014

Огнян Гъдуларов в последните 5 години е участвал в 6 международни проекта свързани със социална интеграция на младежи в неравностойно положение. В настоящия момент работи като международен обучител със специализация и опит в обучения в младежката сфера. Занимава се с интерактивно преподаване и екологично образование за деца. Обучава инструктори за работа с деца и младежи. Провежда обучения и оценка на обучители в сферата на Младежката работа и Неформалното образование.

От есента на 2011 г. Огнян приема поканата за участие в пула от обучители на SALTO EuroMed, целящ развитие на екип провеждащ международни тренинги в контекста на Евро-Средиземноморското сътрудничество и младежка работа. Общо за последните години е участвал в над 12 международни проекта свързани с неформално образование.

До момента е подготвил и провел 8 международни обучения по темите – „Социална интеграция”, „Преподаване на правата на детето през приказки и изкуство”, „Социално предприемачество и младежка безработица”, „Устойчива младежка работа”, „Устойчиво развитие и околна среда”, „Личностно развитие”

Оги Гъдуларов

Не е нужно да даваме 5 или 8 години от живота си, за да учим нещо, което не знаем за какво ни е. В рамките на половин до една година можем да развием компетенции във всяка една сфера и това да ни е достатъчно, за да се развием професионално! Никога не е късно да тръгнеш по нов път за професионална реализация! Всеки, който реши да тръгне по пътя на житейска реализация там, където иска, просто не бива да се колебае!