fbpx

Nicola Schoenenberger – natural scientist. Key@SWISS topic: sustainable environment

Daniel Bochsler – political scientist. Key@SWISS topic: Active citizenship
август 11, 2017
Sasha Bezuhanova – founder of MOVE.BG. Key@SWISS topic: The Future of building communities
септември 4, 2017

Кой е Никола Шьоненбергер?/ Who is Nicola Schoenenberger?

Доктор Никола Шьоненбергер е естествоизпитател, специализирал в областта на ботаниката и растителната генетика. Той има солиден опит в опазването на биологичното разнообразие и генетичните ресурси, както и оценката на риска от генетично модифицирани организми, инвазивни чужди видове и тяхното управление. Работи активно като изследовател и е член на няколко правителствени панели и комисии по биоразнообразие, управление на природните ресурси и биологична безопасност. Член е и на борда на швейцарските неправителствени организации, работещи в областта на екологията и е активист по отношение на политиките за околната среда. В момента е консултант и член на борда на Innovabridge, нестопанска швейцарска консултантска организация, ангажирана с иновативни решения в областта на международното устойчиво развитие.

Nicola Schoenenberger (PhD), is a natural scientist specialised in botany and plant genetics. He has a solid experience in biodiversity and genetic resources conservation, as well as risk assessment of genetically modified organisms, invasive alien species and their management. He is active as a researcher and is member of several governmental panels and committees on biodiversity, management of natural resources and biosafety. He is also board member of Swiss environmental NGOs, and active in environmental politics. At present, he is consultant and member of the board at Innovabridge, a not-for-profit Swiss consulting foundation committed to innovative solutions in international development.

Тема/ Topic

Устойчива околна среда/ Sustainable environment

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress