fbpx

Sasha Bezuhanova – founder of MOVE.BG. Key@SWISS topic: The Future of building communities

Nicola Schoenenberger – natural scientist. Key@SWISS topic: sustainable environment
август 11, 2017
Майко мила! Промяната идва, когато си помогнеш сам
март 23, 2018

Коя е Саша Безуханова?/ Who is Sasha Bezuhanova?

Саша Безуханова е старши изпълнителен директор, бизнес ангел и филантроп с 20 годишен управленски опит в HP и широк обществен принос. Дългият списък от бизнес и обществени успехи на Саша през годините включва позиционирането на България като ИТ център от световно значение, подпомагане на предприемаческата култура и подкрепата й на жените в бизнеса в България и на европейско ниво. През 2013 г. тя напуска професионалната си кариера и се посвещава на подкрепа на социалния просперитет чрез иновации, образование и сътрудничество.

Саша е основател на MOVE.BG – непартийна платформа за сътрудничествo

в намирането на устойчиви решения за държавата, икономиката и обществото чрез иновация, участие и съвместна работа. Тя създава и EDIT.BG – отворена мрежа за дигитални иновации.

Тя основава годишната награда Entrepregirl, подпомагаща младите жени да развиват предприемачески идеи в бизнеса.

Саша е председател на бордовете на Български център за жените в технологиите, Технически университет в София и Българското училище за политика. Саша е обявена за „Дигитална жена на Европа“ за 2013 г. и е един от 100-те предизвикатели в Нова Европа 100 за 2015 г.

Sasha Bezuhanova is a senior executive, angel investor and philanthropist with a 20-years executive business career in HP and a multi-dimensional track record of service to society. Her long list of business achievements and social development engagements throughout the years involve positioning Bulgaria as an ICT center of global significance, boosting the entrepreneurial culture and women empowerment in her home country Bulgaria and at European level. In 2013 she left her business career and devoted herself to supporting social prosperity trough innovation, education and collaboration.

Sasha is the founder of MOVE.BG – non-partisan platform for collaboration in finding sustainable solutions for the state, economy and society via innovation, participation and co-creation and the initiator of EDIT.BG – open network initiative for digital innovation.

She founded her own yearly Entrepregirl Award for supporting young women to develop their entrepreneurial ideas into business.

Sasha is Chair of the Boards of Bulgarian Center of Women in Technologies, Technical University in Sofia and Bulgarian School of Politics. Sasha was named Digital woman of Europe for 2013 and one of the Top 100 Challengers in New Europe 100 for 2015.

Тема/ Topic

Бъдещето на изграждането на общности/ The Future of building communities

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress